About

 

Geboren op 4 december 1992, te Gent.

Mijn medium is voornamelijk keramiek. Uit de techniek, het proces, vloeit het artistieke voort.

Ik startte in het atelier schilderkunst op Sint Lucas, maar voelde dat verf mijn medium niet was. Na wat zoeken vond ik mijn plek in het atelier keramiek.

Ik schep plezier in het ambacht, in het métier, in het maken van een stuk wat veel tijd, toewijding en discipline vraagt. De nauwe band tussen hand en hoofd, die in de kunst van de 20e eeuw verslapte. Ik wil met mijn beelden ook een zekere esthetische onrust wekken.

Talrijk zijn de associaties en de allusies die zich als een waaier, plooi na plooi, ontvouwen totdat een spectrum aan betekenissen zichtbaar wordt. Dit staat evenwel het genot van het kijken niet in de weg, het langzaam aftasten van haar beelden levert je juist nieuwe elementen op zoals minuscule oogjes die naast het beeld liggen of de cellulitis van de bil van een verleidelijke Madonna of is het een verlepte bimbo ?

De charmerende schoonheid van mijn beelden kantelt bij dit aftasten met de blik omdat het ons bewust maakt van zaken die ons ongemakkelijk maken en ons aanzet tot denken.

Zowel iconografisch als qua vorm is de link naar de volkskunst met haar ontelbare heiligenbeelden snel gelegd. De verhalen van de heilige Lucia, Agatha van Sicilië, …ze zijn vandaag slechts met mondjesmaat gekend. In de kunst van de 20e eeuw waren vooral mythische verhalen voor kunstenaars een bron van inspiratie, maar heiligen? ojee!! God beware ons daarvoor …

De associatie met de heiligenbeelden op de schouw bij oma of tante wekten bovendien lang eerder gevoelens van misprijzen dan nostalgie op.

Ik benader deze figuren evenwel met liefde en zorgzaamheid, met een groot hart en omarm ik ze met wijdopen armen. Zoals alle heiligenlevens is er niet één maar zijn er meerdere verhalen verbonden aan het leven van een heilige. Alle verhalen eindigen evenwel met een gewelddadige dood. Wanneer we de ogen van de heilige Lucia zien in 2 werken hier aanwezig, dan verwijzen ze naar deze verhalen, maar de hedendaagse component loert om de hoek, meer bepaald naar gebeurtenissen die we dagelijks zien in allerlei media. De wenende vrouw met bloedende ogen, waar komt ze vandaan? Is ze een vluchteling uit het nabije oosten of een verkrachte vrouw uit Zuid Soedan of Oost Kongo. En vragen de grote keramische ogen ons sprakeloos, maar toch dwingend, om asjeblieft onze blik niet af te wenden van dit leed?

En toch is mijn werk ook weer vrolijk en wekt het een glimlach op ons gezicht. Een madonna met een boerka, en ééntje me cellulitis: in Gent zouden ze zeggen: “er is soms wel nen hoek af ”

Deze ambiguïteit, de glimlach of het grimas, is voor mij de grote rijkdom in mijn werk.

Tekst met dank aan Machteld van Schandevijl.

Tentoonstellingen:

ENTER, 2015, te Sint- Martens – Latem.

Internal Affairs, 2016, te Mariakerke.

Expo 2017, te Sint- Martens – Latem.

Front, 2017, te Brugge.

ENTER

13 maart 2015 – 22 maart 2015

Enter-facebook

Wij, Jella Onderbeke, Deborah Nyst en Anne De Coninck zijn drie vrouwen die dit jaar afstuderen aan de kunstacademie Luca (Sint Lucas) te Gent. We zijn drie kunstenaars die vanuit verschillende standpunten en disciplines reflecteren rond het huis en het huiselijke. Het is onze droom en ambitie om deze drie verschillende gezichtspunten samen te brengen in een tentoonstelling. Los van elkaar maken we kunst die zich op het eerste zicht eenvoudig laat lezen en waaruit een grote voorliefde voor het métier spreekt maar, waar bij nader toezien, een diepere laag verborgen ligt. Op een toegankelijke manier vertellen we een persoonlijk en tegelijk universeel, hedendaags verhaal.

De tentoonstelling werd geopend door Piet Boyens.

INTERNAL AFFAIRS

22 april 2016 – 1 mei 2016

affiche deborah poster Jellaposter Anne

Jella Onderbeke, Deborah Nyst en Anne De Coninck hielden een ook dit jaar (2016) terug een expositie. 
Over een actueel thema dat we elk vanuit onze eigen invalshoek en kunstdiscipline benaderen. Deborah Nyst en Anne Coninck hanteren de schilderkunst en tekenkunst als medium, terwijl Jella Onderbeke speelse werken in keramiek tentoonstelt. Hun werk getuigt van een liefde voor de kunst waarin diepere betekenislagen worden blootgelegd. Op een toegankelijk manier vertellen ze een verhaal dat zowel persoonlijk als universeel menselijk is en waarmee ze de toeschouwer aanzetten tot een reflecteren over de huidige samenleving. De expositie INTERNAL AFFAIRS verwijst hierbij zowel naar onze actualiteit als naar onze innerlijke belevingen.
De tentoonstelling werd geopend door Machteld Van Schandevijl.

FRONT

10 november 2017 – 26 november 2017

Twaalf jonge en beloftevolle kunstenaars presenteren tijdens FRONT Expo hun beeldend werk. Inspiratiebron voor dit kunstenparcours is het ‘War Requiem’ van Benjamin Britten.
Nemen deel aan het kunstenparcours in het Concertgebouw: Tom Callemin, Juliana Canal Paternina, Judith Desmyttere, Nicolas Erauw, Pieter Jennes, Flor Maesen, Jella Onderbeke, Annelies Rios Casier, SynART, Naomi Süssholz, Merel Van de Casteele, Ezra Veldhuis

Artikel: https://exit.be/2017/11/02/met-front-kaapt-het-jongerencollectief-soundcast-het-concertgebouw/